Saturday, November 3, 2012

Michelle Obama meets Laura Bush @ White House

No comments: